VÄLKOMMEN IN I PLAZAVÄRLDEN!

Plazagruppen är ett samlingsnamn för sju fristående företag som alla lever och andas fastigheter. Tillsammans kan vi hjälpa dig med alla delar av fastighetskedjan. Från investering, försäljning, uthyrning, värdering, finansiering, till flytt, förvaltning och utveckling.
Läs mer om vad du hittar i huset.
0
FASTIGHETSBOLAG
0
FASTIGHETSEXPERTER
0
FASTIGHETSTJÄNSTER

SAMLADE I EN FASTIGHETSGRUPP. UNDER ETT TAK.

Fastighetsutveckling

Att identifiera, förvärva, utveckla och förvalta fastigheter med stor potential är Grandabs bord i Plazahuset.

Fastighetsvärdering

Att värdera fastigheter och all annan fastighetsekonomisk rådgivning är Bryggan specialiserade på.

Lokalförmedling

Lokallots är experter på att matcha rätt lokal med rätt företag, det är vad vi kallar en träffsäker lokalförmedling.

Fastighetsförsäljning

Att hjälpa dig sälja kommersiella fastigheter är Swedbank Kommersiella fastigheters hemmabana.

Stadsutveckling

Att hjälpa dig med att leda, utveckla och förverkliga fastighetsprojekt är Conara experter på.

Lokalförändring

Resultat är Plazamedlemmen som tar hand om allt som behövs runt en flytt eller en lokalförändring.

Företagsförmedling

Swedbank Företagsförmedling hjälper dig att köpa eller sälja ägarledda företag.

Vill du veta vad som händer i fastighetsgöteborg? Prenumerera på Plaza News.